Hallinnon rakenne ja tehtävät

Seutuhallitus

Kuntayhtymän hallituksessa, josta käytetään nimeä seutuhallitus, on kahdeksan jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen, jotka kaikki valitaan kahden vuoden määräajaksi.

Seutukuntahallituksella on puheenjohtaja ja  varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kuntayhtymän hallitukseen valitaan Haapavedeltä ja Siikalatvasta kolme ja Pyhännältä kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.  Seutuhallituksen kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Seutuhallituksen tehtävät

 • vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta
 • edustaa kuntayhtymää siten kuin hallituksen johtosäännössä määrätään
 • valitsee kuntayhtymän johtavat virka- ja toimihenkilöt
 • määrää kuntayhtymän nimenkirjoittajat

Seutuhallituksen jäsenet 2015 - 2016

 • Timo Hakkarainen, puheenjohtaja
 • Matti Konola, varapuheenjohtaja
 • Mirja Kotisaari
 • Anri Kolehmainen
 • Pirkko Pehkonen
 • Erkki Rytky
 • Viljo Saukko
 • Alli Visuri
 • seutuhallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii seutukuntajohtaja Hannu Saarinen

 

Yhtymäkokous

Yhtymäkokoukseen edustajat  valitaan kunnallisvaalikaudeksi.
Kuntayhtymän jäsenkunnista Haapavesi ja Siikalatva valitsevat yhtymäkokoukseen kolme jäsentä ja Pyhäntä kaksi jäsentä, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Kullakin jäsenellä on yhtymäkokouksessa äänimäärä, joka on jäsenkunnan väkiluku kokousta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä jaettuna yhtymäkokousedustajien lukumäärällä.
Yhtymäkokouksen puheenjohtaja valitaan kokouskohtaisesti. Yhtymäkokouksiin kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Yhtymäkokouksen tehtävät

 • asettaa kuntayhtymän tavoitteet  sekä hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman
 • hyväksyy seutukunnan kehittämisohjelmat hankittuaan niistä jäsenkuntien lausunnot
 • valitsee hallituksen jäsenet ja määrää hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kaksi hallituksen jäsentä ja heidän varajäsenensä valtuusto valitsee alueen yrittäjäyhdistysten esityksen perusteella
 • hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt ja organisaatiorakenteen perusteet
 • hyväksyy tilinpäätöksen
 • myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 • asettaa tarkastuslautakunnan

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten yhtymäkokous valitsee  kolmejäsenisen  tarkastuslautakunnan ja heille varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta tarkastamaan yhden JHTT-tilintarkastajan/JHTT-yhteisön.

Tilintarkastajan toimikausi on kunnallisvaalikausi.