Keskeinen kehittämisen kohde Siikajoen ja Lamujoen kalastus- ja melontakäytön lisäämisessä on joen kartoittaminen. Koskia on entistetty aikaisempien uittoruoppausten jälkeen lähemmäksi luonnontilaa. Kiviä on palautettu jokeen muodostamaan luonnollisia virtauksia ja suvantoja jokeen. Melojan kannalta tilanne on uusi ja edellyttää ennakkotyötä oikeiden ja turvallisten reittien merkkaamiseksi. Kalastajille kartoitus antaa mahdollisuuden löytää syvänteet ja muut kalan lymypaikat.

Hankkeen toteutus

Siikajoen Melojat ry on hankkeen keskeinen moottori. Yhdistys on päättänyt tutkia mahdollisuuden Vesiretkeilyreitistön luomisesta Siika- Lamujoen alueelle. Tapahtuma nimeltä Siikajokimelonta on järjestetty jo useamman vuoden aikana ja osanottaja-määrät ovat kasvussa. Melontaa ja myös soutua ajatellen olisi saatava luotua ajan tasalla oleva reitistö ja kartta, jotta tapahtumien järjestäjillä ja myös satunnaisilla vesillä liikkujilla olisi oikeaa ja ajankohtaista tietoa suunnistamisen ja reitinvalinnan perusteeksi. Erityisesti Vornankosken alapuolinen vesistö tulee kartoittaa, koska Siikajoen kosket on kalatalous-kunnostettu, joka on muuttanut melojalle sopivia lasku-uomia ja reittejä.

Hankkeen mallina on liitteenä oleva aiemmin tehty Padasjoen Vesiretkeilyreitistö, joka on tehty v. 2006.

Tehtävät

•   karttapohja-aineiston hankkimisen
•   käyttöoikeudet karttapohjiin
•   ”maastotyöt” = kartoitettavien reittien melominen/soutaminen, tutkiminen
•   mahdolliset neuvottelut maanomistajien kanssa rantautumis- ym. paikoista
•   koskien luokitukset ja ohittamismahdollisuudet
•   karttojen piirtäminen
•   reittiselostusten laatiminen
•   aineiston painatuksen

Tehtyä työtä voi hyödyntää alueemme matkailuyrityksissä ja yleisesti se lisää alueemme näyttävään jokiluontoon tutustumista, sekä retkeilymahdollisuuksia melojille ja matkailijoille.

Kesällä 2012, 2013  ja 2014 tehdään koskien kartoituksessa tarvittavat maastotyöt koelaskuineen ja testauksineen. Aineisto saatetaan karttamuotoon talven 2013–2014 aikana. Keväällä 2014 tehdään kartta-aineiston perusteella vielä koelaskut, jonka jälkeen aineisto on yleisön käytettävissä kesällä 2014.

Lisätietoja:

projektipäällikkö
MATTI RAHKO
puh. +358 (0)44 769 2509
sähköposti: matti.rahko(at)gmail.com