Kylillä kelpaa on Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa toimiva kylien kehittämishanke. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015 - 31.8.2017. Sen tavoitteena lisätä alueen kylien elinvoimaisuutta ja asukkaiden kuntalaisvaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeen päätavoitteet ovat lähidemokratian ja kylien omaehtoisen kehittämistoiminnan lisääminen sekä nuorten tutustuttaminen ja aktivoiminen yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan. Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat mm. kylien neuvottelupäivien kehittäminen ja asukkaiden opastaminen kuntalaisaloitteiden tekemiseen sekä kyläsuunnitelmien päivittäminen ja avustaminen hankkeiden valmistelussa. Nuorten aktivoimiseksi yhdistystoimintaan pilotoidaan yhdessä oppilaitosten kanssa malli, jossa yläkoulu- tai lukioikäiset tutustuvat sekä osallistuvat haluamansa yhteisön, yhdistyksen tai kyläseuran toimintaan. Hankkeessa on tärkeää lisätä kylien asukkaiden mahdollisuuksia omaan elämäänsä vaikuttamiseen, löytää kullekin alueelle tärkeimmät kehittämistarpeet ja -keinot sekä saada nuoret innostumaan oman alueensa kehittämisestä.

Hankkeen ajankohtaiset asiat löytyvät parhaiten Facebook sivuilta

 

 

   

Hankkeen projektipäällikkönä toimii

Rita Porkka
puhelin 044 7692 512
rita.porkka(at)siikalatva.fi

           

ja projektityöntekijänä

Heikki Savikoski
puhelin 044 53 23 513
heikki.savikoski(at)siikalatva.fi