Katse tulevaisuuteen EAKR-hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankerahoitus
on saatu ohjelmakauden Pohjois-Suomen EAKR 2007–2013 –toimenpideohjelmasta “Alueellinen
kilpailukyky ja työllisyys”.
Hankkeella on neljä päätavoitetta, joilla pyritään Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan
elinkeinoelämän kehittämiseen pitkällä aikajänteellä. Hankkeen päätavoitteita ovat:

  • Seutukunnallisen bioenergiatuotannon ja teollisuuden sivutuotteiden tutkiminen
  • Joutomaan liiketoiminnallinen hyödyntäminen sekä ilmastonmuutokseen liittyvä kansalaisvalistus
  • Logistiikkastrategia
  • Vesistön ja rantojen liiketoiminnallisen käytön tutkiminen

Yhteyshenkilöt: projektipäällikkö Ilkka Kovalainen 040 5117589, ympäristöasiantuntija Eeva Suonperä 044 7628532, hankesihteeri Marja Pellikka 0447692501

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)siikalatva.fi

 

AJANKOHTAISTA:

Hanke on päättynyt 31.3.2014.

 

 

 Hankkeen materiaalia

Vihreän energian tuotantomahdollisuuksia -Tulevaisuudenvisio Haapaveden-Siikalatvan seutukunnasta

 

 

 

 Peltobionergiaselvitys

 

 

Hankesuunnitelma                   Hiililaskuri asukkaalle               Hiililaskuri yrityksille