EUROOPPAAN 2014  – KEHITTÄJIEN JA YRITYSTOIMIJOIDEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISHANKE:

Projektin tarkoitus on pilotoida hyviä käytäntöjä elinkeinopolitiikassa erityisesti yritysten vientitoiminnan kehittämisessä. Etsitään hyviä käytäntöjä yrityspalveluorganisaatioille Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa Euroopasta erityisesti yritysten välisen kaupallisen yhteistyön lisäämiseksi. Syntyviä hyviä käytäntöjä levitetään Suomessa yrityspalveluorganisaatioiden ja niiden yhteistyökumppaneiden piirissä.

Tavoitteena on turvata talouden kasvua edistämällä erityisesti yritysten koulutetun ja muun osaavan työvoiman kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisten ja Eurooppalaisten alueiden välillä.

Projektin avulla luodaan käytäntöjä alueen vetovoimatekijöistä tiedottamiseksi.  Projektissa etsitään nykyistä tehokkaampaa ja tuloksellisempaa toimintatapaa, jota voidaan soveltaa Suomalaisissa yrityspalveluorganisaatioissa yritysten kansainvälisen toiminnan edistämisessä. Lisäarvoa saadaan erityisesti elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan.

Hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittäminen ja kansainvälinen yhteistyö liitetään kiinteästi hakijan ja NIHAK ry:n EAKR ja ESR -hankkeiden toimenpiteisiin. Eurooppalaisten maiden toimintamalleja hyödynnetään hakija-alueen elinkeinopolitiikassa kehitettäessä yrityspalvelupalvelujärjestelmiä ja toimintamalleja. Projekti edistää alueellista tuotekehitystä ja tutkimustoimintaa erityisesti yritysten käytännönlähtöisessä kehittämistoiminnassa.

Hyvien käytäntöjen etsiminen ja levittäminen Suomessa kytketään mm. kansallisiin ohjelmiin, kuten KOKO -ohjelman innovaatio- ja Venäjä verkostoon.

 Projekti päättyy 31.5.2014.

Yhteyshenkilö:

Haapaveden Teknologiakylä Oy
Timo Kähkönen
Teknotalo 2
86600 Haapavesi
puh. 0400 150 260
e-mail: timo.kahkonen@haapavesi.fi