Seutukunnan kehittämistyössä on kolme toimintalinjaa:

- Yritystoiminta
- Maaseutu
- Osaaminen ja työllisyys

Hanketoiminnan tavoitteena on tukea paikallista kehittämisaktiivisuutta.

TAKE - Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen kehittäminen Työllisyyden osaamisen ja edistämisen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke.
Asukastupatoiminnan pilotointi Hankkeen tavoitteena on asukastupatoiminnan organisointi ja käynnistäminen Piippolan kylälle. Asukastupatoiminnalla tavoitellaan viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työllisyyttä. Tavoite on esiselvitys ja organisointi, fyysisten puitteiden luominen toiminn
Suomi nousuun energiaomavaraisuudella Yritysryhmän kehittämishanke. Hankkeella kehitetään maatilojen biokaasua hyödyntävää polttoaineliiketoimintaa neljän yrityksen yhteistyönä.
Marjoilla maailmalle Hankkeen tavoitteena on kehittää Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan elinvoimaa yritystoimintaa kehittämällä ja luomalla uusia työpaikkoja.
Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat marjanviljelijät ja –yrittäjät, jotka ovat osa isompaa kansainvälisill
Teatterin keskipiste Hankkeen visio; Seutukunnan teatteritoimijoiden yhteistyön kehittäminen. Näyttelijäkurssien järjestäminen ja nuorten houkutteleminen teatterin pariin. Teatteritoiminnan ympärivuotinen pyörittäminen.
Energiatuotantoyhteisön suunnitteluhanke Hankkeessa selvitetään energiatuotantoyhteisön perustamismahdollisuuksia ja
kannattavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa suuren mittakaavan biokaasun ja biopolttoaineen tuotantoa.
Kuidut käyttöön Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia valokuituyhteyksiä ja edistetään sähköisten palveluiden käyttöönottoa Haapavedellä, Pyhännällä ja Siikalatvalla. Kohderyhmänä ovat seutukunnan asukkaat, joilla on puutteita sähköisten palveluiden käytössä.
Kylillä kelpaa Kylillä kelpaa on Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa toimiva kylien kehittämishanke. Hannkkeen toiminta-aika on 1.9.2015-31.8.2017.
Mikroyrittäjyyden tutkimus Mikroyrittäjyys on tutkimuksen aihe. Hankkeella pyritään tuottamaan tapoja kehittää mikroyrittämistä.
P-P Verkkopalvelu Neljän seutukunnan alueen yrittäjille pyritään mahdollistamaan pääsy isojen hannkeiden toteutukseen verkostoitumisen ja yhteistyön keinoin.
Rajaton-hanke Hanke kehittää olemassa olevia yrityspalvelumalleja edelleen niin, että yrityksien liiketoiminnan kasvu ja kasvun edellytysten luominen on saatu systemaattisesti ja tavoitteellisesti haltuun.
SoteY-boost SoteYBoost -hankkeen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveysalan/ hyvinvointialan pk- ja mikroyrityksiä palvelujen kehittämisessä ja yritystoiminnan kasvattamisessa.
TYKY 50+ Hankkeen tavoitteena on parantaa työyhteisön kaikkien työntekijöiden työhyvinvointia ja parantaa näin yrityksen tuottavuutta.
Päättyneet hankkeet Hankerekisterissä on perustietoja kehittämis- ja investointihankkeista kausilta 2000-2006 ja 2007-2013. Lista ei ole täysin kattava. Sivustoa ylläpitää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.