Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on edistää Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kilpailukykyä ja kehittymistä.

Kuntayhtymän tehtävänä on

 • vastata seutukunnan aluekehitysohjelmien valmistelusta ja laadinnasta
 • käynnistää ja koordinoida seutukunnan kehittämistä koskevia hankkeita
 • kuntayhtymä voi jäsenkuntien ehdotuksesta ottaa hoidettavakseen myös
 • muita kuntalain mukaisesti kunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä
 • tuottaa yritysten tarvitsemia neuvonta- ja asiantuntijapalveluja
 • edistää yrittäjyyttä neuvonnan, koulutuksen ja tiedotustoiminnan avulla
 • kehittää seutukunnan osaamista, markkinointia, kansainvälistymistä,verkottumista ja uuden teknologian hyväksikäyttöä
 • toimia seutukunnan edunvalvojana

Seutukunta tarjoaa yritystoiminnalle erinomaiset toimintaedellytykset:

 • osaavan ja ahkeran työvoiman
 • joustavat yritysten toimitilaratkaisut
 • keskeisen sijainnin Suomen keskipisteessä
 • tasokkaat neuvonta- ja konsultointipalvelut
 • koulutus- ja tuotekehityspalvelut
 • EU:n rakennerahasto- ja maaseutuohjelmien edut
 • merkittävät kansallisen aluepolitiikan edut

Vastaa elinkeinojen kehittämisestä seutukunnan alueella.
Kehittämisen osa-alueet ovat:

 • elinkeinostrategian suunnitteleminen
 • elinkeinostrategiaa toteuttavien kehittämishankkeiden käynnistäminen ja koordinointi
 • yritysten tarvitsemien neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen
 • yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla
 • kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
 • seutukunnan edunvalvonta